Avda. País Valencià, 5 - 46266 Antella (València) Tel. 96 259 50 53 Fax. 96 297 41 10

R.M. València, Tomo 2518, Foli 75 del Llibre de societats, Secció 4, Fulla 16158, Inscripció 1a - C.I.F. B-46622361 - Registre Sanitari núm. 40.06381/V

 

 

 

a:link { text-decoration: none; color: #000000; Benvinguts a Dispardo

 

spaguetti
especies
snack peixets
copa vi